ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ


Μόνος μας στόχος η πλήρης εξασφάλιση για εσάς και το αυτοκίνητό σας. Για κάθε πιθανό κίνδυνο, προτείνουμε ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, ακριβώς στις δικές σας ανάγκες.
Ενδεικτικές καλύψεις:

 • Πυρός
 • Ολική - Μερική κλοπή
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Αστική Ευθύνη
 • Ιδίες ζημιές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Νομική προστασία
 • Οδική βοήθεια

Η SEATACK Insurance Brokers σας προσφέρει:

 • Άμεση έκδοση και αποστολή του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας
 • Επισκευή του αυτοκινήτου σας, χωρίς καταβολή χρημάτων από εσάς σε συνεργαζόμενα συνεργεία
 • Κάλυψη για ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας από ανασφάλιστο όχημα
 • Δωρεάν παροχή πράσινης κάρτας για την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας στο εξωτερικό
 • 24ωρη εξυπηρέτηση και υποστήριξη