ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Η SEATACK Insurance Brokers, σε συνεργασία με τις πιο φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει σχεδιάσει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα της περιουσίας σας: κατοικία (κύρια ή εξοχική), επιχείρηση, εργοστάσιο, γραφείο κ.ά.

Τα προγράμματα της SEATACK εξασφαλίζουν προστασία από απρόβλεπτο και ανεπιθύμητο γεγονός, όπως ένας σεισμός ή μια πυρκαγιά καλύπτοντας ασφαλιστικά τόσο το κτήριο όσο και το περιεχόμενο, τον εξοπλισμό και τις βελτιώσεις που έχετε υλοποιήσει.
Ενδεικτικές καλύψεις για ζημιές από:

  • Πυρκαγιά
  • Σεισμό ή/και φωτιά από σεισμό
  • Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία (hold up)
  • Έκρηξη
  • Τρομοκρατικές ενέργειες/κακόβουλες πράξεις
  • Καιρικά φαινόμενα
  • Θραύση εξωτερικών τζαμιών
  • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου και συσκευών
  • Αστική Ευθύνη προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους
Μαζί σας θα σχεδιάσουμε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει απόλυτα τις δικές σας ανάγκες.