ΑΡΧΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η SEATACK και οι άνθρωποι που την υπηρετούν, διέπεται και λειτουργεί με συνέπεια και η εντιμότητα προς όλους τους συνεργάτες, ασφαλισμένους ή δημόσιες υπηρεσίες. Η χρηστή διαχείριση ασφαλίστρων και η διάθεση για σκληρή δουλειά είναι οι αρχές της SEATACK και αποτελούν μαθήματα στη "πρώτη γραμμή της φωτιάς" από κορυφαίους δασκάλους μας. Αυτές οι αρχές είναι αδιαπραγμάτευτες και σταθερές, άρρηκτα συνδεδεμένες με το πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα, την υποστήριξη, την εξυπηρέτηση και την κατανόηση. Και είναι ακριβώς αυτές οι αρχές που διαμορφώνουν τη SEATACK σε ένα ισχυρό ασφαλιστικό οργανισμό.

Η αποστολή μας θα παραμείνει σταθερά αναλλοίωτη. Η ανάπτυξη και πρόοδος της εταιρείας, στην οποία οι συνεργάτες της και οι ασφαλισμένοι θα καλύπτουν πλήρως τις ασφαλιστικές ανάγκες τους. Μια εταιρεία όπου οι συνεργάτες, τα στελέχη της, οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι, θα δικαιώνονται καθημερινά για τις υπηρεσίες και την εμπιστοσύνη τους. Μια εταιρίας όπου οι εργαζόμενοι έχουν σταθερή και μόνιμη εργασία με προοπτικές στις οικονομικές, διοικητικές και κοινωνικές φιλοδοξίες. Μια ισχυρή πνευματικά, συναισθηματικά και οικονομικά εταιρείας, ένας αξιόπιστος ασφαλιστικός οργανισμός.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και ο εκσυχρονισμός των ασφαλιστικών υπηρεσιών και προγραμμάτων που προσφέρονται στους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους μας, αποτελεί καθημερινό μέλημά μας για την κατάκτηση όλο και μεγαλύτερου μεριδίου της ασφαλιστικής αγοράς. Η σταθερή προσπάθεια, βασιμένη στο ήθος, να αναγνωριστεί το έργο της εταιρίας ευρύτερα στην αγορά ασφαλιστικών εργασιών ως η επιλεγμένη εταιρεία Μεσιτών Ασφαλίσεων, βασίζεται στο σχεδιασμό πολλαπλών επιλογών από υπηρεσίες και προϊόντα, τα οποία προσφέρονται στους πελάτες, από εκπαιδευμένους επαγγελματίες συνεργάτες, σε ένα ανεπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον.

Η σύγχρονη αντίληψη στην υποστήριξη, η φιλική επικοινωνία, η ευγένεια, η επιθυμία για άμεση και αποτελεσματική λύση των προβλημάτων, το ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρίας, διαμορφώνουν το περιβάλλον εργασίας, ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών και αναγνώρισης, όπου οι συνεργάτες εμπλουτίζουν με τη δική τους προσωπικότητα, την επαγγελματική αγωγή και το θετικό πνεύμα.